Čtyři základní přírodní živly, na kterých závisí náš život, jsou vzduch, voda, půda a sluneční záření. Kdybychom jeden z těchto živlů neměli, přestali bychom jako lidstvo existovat.

Bez slunce není život – ale příliš mnoho slunce také není dobré

Sluneční světlo „ultrafialové záření“ – UVC, UVB a UVA je vyzařováno sluncem a UV-trubicemi. UVC záření, které je pro lidi nebezpečné, je ozónovou vrstvou v horní části atmosféry a v UV trubicích zcela odfiltrované. Část UVB záření (může způsobit spálení kůže a poškození očí) a UVA záření dopadá na zemský povrch. Jeho síla závisí na úhlu dopadu – geografické poloze, ročním období a denní době.

UV paprsky jsou neviditelné. O prázdninách jsou lidé často vystaveni různé intenzitě slunečního záření, často bez znalosti jeho aktuální síly.

Trubice v soláriu simulují slunce a vyzařují UVA a UVB záření. Jdou ale ještě o krok dál, protože mají kontrolovaný výkon a vyvážené spektrum záření, minimalizují riziko spálení kůže a maximalizují opalovací efekt. Jak všichni víme, slunce nelze regulovat.

Výroba solárních trubic je neustále přizpůsobována novým vědeckým výzkumům a poznatkům o účincích UV záření.